Backman-Trummer Group

Blomberg Stevedoring

Blomberg Stevedoring är en hamnoperatör som sköter både import och export logistik i Vasa, Kalajoki och Kristinestad.

Centralt läge i Botniska Viken med goda förbindelser till hela landet.

Kontakta oss för mera information.


Ny bulkningslinje i Vasa hamn

Hamnoperatör Blomberg Stevedoring i Vasklot i Vasa har tagit i bruk en ny och effektiv linje för tömning av säckar, dvs. bulkning. Den nya linjen underlättar arbetet avsevärt, eftersom bulkningen inte behöver göras i förväg i silor, utan säckarnas innehåll kan lastas direkt i bilen som hämtar. Tack vare processen som minskar antalet arbetsmoment kan upp till 30 ton material i timmen hanteras på linjen. En annan viktig fördel med linjen är att materialsvinnet minskar.

Läs mera

Vasa hamn har god beredskap för projekttransporter

Vasa hamns kapacitet att betjäna projekttrafik börjar vara i skick. Hamnverket, Vasa stad och hamnoperatören Oy Blomberg Stevedoring Ab har under ett flertal år utvecklat beredskapen och investerat flera miljoner euro i hanteringskedjan.

Läs mera