Backman-Trummer Group

Ny bulkningslinje i Vasa hamn

vaasa-debaggingHamnoperatör Blomberg Stevedoring i Vasklot i Vasa har tagit i bruk en ny och effektiv linje för tömning av säckar, dvs. bulkning. Den nya linjen underlättar arbetet avsevärt, eftersom bulkningen inte behöver göras i förväg i silor, utan säckarnas innehåll kan lastas direkt i bilen som hämtar. Tack vare processen som minskar antalet arbetsmoment kan upp till 30 ton material i timmen hanteras på linjen.  En annan viktig fördel med linjen är att materialsvinnet minskar. Till exempel för plastgranulat lovar tillverkaren en tömningsgrad på 99,99 procent. 

Den nya linjen används för närvarande huvudsakligen för plastråvaror, som inkommer i 25 kg:s säckar på lastpallar och levereras till kunden som lösgods. Lastpallarna kommer till Vasa som shortsea-transport från mellersta Europa, där de hämtas två gånger i veckan enligt ett transportkoncept som utvecklats av Blomberg Stevedoring och Backman-Trummer. Samma koncept kan utnyttjas för transport av så gott som allt styckegods.

Även om man i kedjan för transport och hantering av material från fabrik till användare i stor utsträckning har övergått till lösgods, finns det många fördelar med gods förpackat i säckar på lastpallar. Transportsättet kan väljas fritt, vilket inte är fallet för lösgods, och man sparar därigenom in på transportkostnaderna. Shortsea-transporterna är ett bra exempel på lastpallsgodsets lämplighet för olika transportsätt. Inte heller en tillfällig mellanlagring utgör problem, och för tillverkaren är säckning ofta det enda sättet att upprätthålla en kontinuerlig produktion inom processindustrin, där efterfrågan och säsongerna varierar och siloutrymmena är begränsade.